Czasopismo "Postępy Fitoterapii"

Postępy Fitoterapii skierowane są do lekarzy większości specjalności, a także do farmaceutów. Ukazują fitoterapię jako nowoczesną metodę leczenia.

 

Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego. ZIOŁA W XXI WIEKU BIOGOSPODARKA W PERSPEKTYWIE DALSZEGO ROZWOJU BRANŻY ZIELARSKIEJ

W dniach 2 i 3 czerwca 2022 r. w ramach 18 Sejmiku Zielarskiego odbyła się Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego. Program Konferencji przedstawiał się następująco:
2 czerwca 2022 r. (czwartek)

Konferencja pt „Rośliny lecznicze w nauce i kulturze”

W dniach 20-22 maja 2022 r. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa skupiająca badaczy reprezentujących antropologię kulturową, historię nauki, historię medycyny, historię farmacji, historię botaniki, archeobotanikę, językoznawstwo, farmakognozję, botanikę farmaceutyczną, rolnictwo i inne dyscypliny.

I Ogólnopolska Konferencja nt. Fitoterapia XXI wieku

11 grudnia 2021 roku w Gdyni odbyła się konferencja „Fitoterapia XXI wieku”, która miała charakter hybrydowy, a więc w ograniczonej ze względu na obostrzenia pandemiczne liczbie stacionarnych uczestników oraz on-line, co dawało możliwość śledzenia obrad i dyskusji poprzez transmisję internetową. Kierownikiem Naukowym Konferencji była prof. dr hab. n. farm. Mirosława Krauze-Baranowska. Konferencja obejmowała 4 różne tematycznie sesje.

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Zebrania Członków Sekcji Fitoterapii PTL

Na dzień 9 września 2021 r. zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym Walne Zebranie Członków Sekcji w celu skrócenia kadencji obecnego Zarządu Sekcji Fitoterapii i wybo-ru Zarządu Sekcji na lata 2021-2025 oraz przeprowadzenia zmian w Statucie Sekcji. Z powo-du braku wymaganej liczby członków w pierwszym terminie, zebranie rozpoczęto ponownie w drugim terminie, t. j. za pół godziny.

Międzynarodowa Konferencja „Rośliny lecznicze w nauce i kulturze”

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji „Rośliny lecznicze w nauce i kulturze”, organizowanej przez Instytut Historii Nauki PAN, Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae, Instytut Etnologii i Antropologii UJ z udziałem Partnerów (m.in. Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego) w dniach 20-22.05.2022 w Warszawie. (http://www.etnofarmacja.pl, https://www.facebook.com/etnofarmacja)

Konferencja FITOTERAPIA XXI WIEKU

Serdecznie zapraszamy na konferencję FITOTERAPIA XXI WIEKU, nad którą patronat objęła m.in. Sekcja Fitoterapii PTL, a która odbędzie się 11 grudnia 2021 roku w formie mieszanej, na żywo w Gdyni oraz on-line. (www.fitoterapia21wieku.pl)

Walne Zebranie Członków Sekcji Fitoterapii PTL

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Sekcji Fitoterapii PTL połączone z sesją wykładową odbyło się w dniu 9 września 2021 roku w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 71 B, sala Coloseo na parterze). Głównym zadaniem Walnego Zebrania był wybór nowego Zarządu Sekcji na lata 2021-2025 oraz dokonanie zmian w Statucie Sekcji.
Zgodnie z programem spotkania wygłoszono dwa wykłady:
- prof. dr hab. Irena Matławska: „Fitoterapia w zapobieganiu, leczeniu i przeciwdziałaniu niepożądanym objawom ubocznym po przebyciu Covid-19”

Odeszli do wieczności w 2020 roku

Dr hab. Waldemar Buchwald, prof. IWNiRZ, z wykształcenia biolog, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa (1998 r.) i doktora habilitowanego (2014 r.) uzyskał na Wydziale Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 1986 roku podjął pracę w Instytucie Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu. W latach 2002–2006 pełnił funkcję kierownika Zakładu Botaniki IRiPZ, a następnie od 2006 roku aż do śmierci kierował Zakładem Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich.

Odeszli do wieczności w 2020 roku

Dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia, prof. IWNiRZ, farmaceuta i mikrobiolog, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych (1970 r.) i doktora habilitowanego (2000 r.) uzyskał na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Poznaniu. W latach 1965–1972 był zatrudniony w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej AM w Poznaniu. W 1972 roku rozpoczął pracę naukową w Instytucie Przemysłu Zielarskiego w Poznaniu (następnie w Instytucie Roślin i Przetworów Zielarskich).

Walne Zebranie Członków Sekcji Fitoterapii PTL

W dniu 12 października 2018 r. w siedzibie Sekcji, tj. w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, odbyło się Walne Zebranie Członków Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Obrady rozpoczął i powitał przybyłych członków (w liczbie 34) prezes Zarządu SF prof. Waldemar Buchwald. Następnie poprosił o zabranie głosu – zaproszoną na posiedzenie Panią Dyrektor IWNiRZ – prof. Małgorzatę Zimniewską.

Pages

Sprawozdania

Sprawozdania z posiedzenia Członków Zarządu Sekcji Fitoterapii PTL

Subscribe to Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego RSS