Czasopismo "Postępy Fitoterapii"

Postępy Fitoterapii skierowane są do lekarzy większości specjalności, a także do farmaceutów. Ukazują fitoterapię jako nowoczesną metodę leczenia.

 

Walne Zebranie Członków Sekcji Fitoterapii PTL

W dniu 12 października 2018 r. w siedzibie Sekcji, tj. w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, odbyło się Walne Zebranie Członków Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Obrady rozpoczął i powitał przybyłych członków (w liczbie 34) prezes Zarządu SF prof. Waldemar Buchwald. Następnie poprosił o zabranie głosu – zaproszoną na posiedzenie Panią Dyrektor IWNiRZ – prof. Małgorzatę Zimniewską.

Konkurs „Racjonalna fitoterapia i suplementacja diety”

Konkurs „Racjonalna fitoterapia i suplementacja diety” objęty jest patronatem honorowym Prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Jerzego Woy-Wojciechowskiego. Celem Konkursu jest promowanie najlepszych na polskim rynku produktów leczniczych roślinnych oraz suplementów diety. Konkurs realizowany jest przez Sekcję Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Laureaci Konkursu otrzymają prawo do korzystania ze znaku:


„PRODUKT LECZNICZY ROŚLINNY REKOMENDOWANY PRZEZ SEKCJĘ FITOTERAPII
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO”

lub

„SUPLEMENT DIETY REKOMENDOWANY PRZEZ SEKCJĘ FITOTERAPII
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO”

XIV SEJMIK ZIELARSKI

Polski Komitet Zielarski we współpracy z Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

organizuje

XIV SEJMIK ZIELARSKI - ZIOŁA, LEKI, KOSMETYKI

który odbędzie się w dniach 25-26 maja w Ośrodku Konferencyjno- Szkoleniowym w Żerkowie pod patronatem Zofii Ulz - Głównego Inspektora Farmaceutycznego Przemysława Bilińskiego - Głównego Inspektora Sanitarnego Grzegorza Cessaka - Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ZAPRASZAMY


PROGRAM: "ZIOŁA - LEKI, ŻYWNOŚĆ I KOSMETYKI"
KARTA UCZESTNICTWA
ZGŁOSZENIE POSTERU

Konferencja

Zapraszamy na konferencję „WYTWARZANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH ROŚLINNYCH – DOBRA PRAKTYKA WYTWARZANIA (GMP)”.

Konferencja, nad którą patronat objęła Minister Zofia Ulz, odbędzie się w dniach 17-18.10.2011 r. w Centrum Konferencyjnym Ośrodka Nauki PAN (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN) w Poznaniu.

Konferencja przeznaczona jest dla specjalistów zajmujących się w przemyśle zielarskim zapewnieniem jakości, kontrolą jakości, gospodarką surowcową i technologią leku roślinnego.

Kursy i Szkolenia

19 - 30 września 2011 r.
Kurs Towaroznawstwa Zielarskiego

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich organizuje kurs z towaroznawstwa zielarskiego dla osób chcących prowadzić lub pracować w sklepach zielarsko - medycznych.

  • Informacje o kursie [ pdf ]
  • Formularz zgłoszeniowy [ pdf ] [ word ]

Nowa strona WWW

Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego doczekała się nowej strony WWW. Znajdą tutaj Państwo podstawowe informacje dotyczące statusu i funkcjonowania SFPTL oraz aktualności.

Zapraszamy do częstych odwiedzin!

Reaktywacja SFTPL

Niniejszym mam zaszczyt poinformować Państwa, że 28 maja 2010 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Członków reaktywowana została działalność Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków wybrany został nowy zarząd Sekcji w następującym składzie:

Sprawozdania

Sprawozdania z posiedzenia Członków Zarządu Sekcji Fitoterapii PTL

Subscribe to Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego RSS